slider image

દુનિયાનો અરીસો બહુ કદરૂપો છે! એક લાકડું હોય તો તરી જવાય!

slider image

વર્ષગાંઠ જાણે કે શેરડીનો ગાંઠો!

slider image

ઈશ્વર પાસે પ્રામાણિકતાથી કરવાના કામોનું લાબું લિસ્ટ ધરી દો, એ સ્ટ્રેન્થ આપ્યે જ જશે!

ઈશ્વર પાસે પ્રામાણિકતાથી કરવાના કામોનું લાબું લિસ્ટ ધરી દો, એ સ્ટ્રેન્થ આપ્યે જ જશે!

આજે અમદાવાદમાં પાંચ વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા. 22 ઓગસ્ટ, 2015ના રોજ સુરતથી અમદાવાદ આવવાનું થયું. ત્રણેક

Only Thala, Jersey no. 7!

X15 August 2020
ધોનીએ હંમેશા એ ટ્રેન પકડવાની હિંમત આપી જે દર વખતે છૂટી જતી હતી. એ હિરો