સમય બહુ ઓછો મળતો હોય છે! ખરેખર?

સમય બહુ ઓછો મળતો હોય છે! ખરેખર?

“સમય બહુ ઓછો મળતો હોય છે”, આ વાક્ય કહેવા માટે પણ સમય કાઢવો પડે એ પરિસ્થિતિમાં ક્યાંક નિરાંતનો સમય મળે તો એ વડલા નીચે દુનિયાની ઉપાધિથી કોસો દૂર હોઈએ એ આનંદ થાય છે.

ખૂબ બધા પુસ્તકોની વચ્ચે તમારી પત્નીને લખાયેલ અમુક શબ્દો મળી જાય તો તેની રંગત અલગ હોય છે. તરત જ ચહેરા પર એક આછું હાસ્ય છવાઈ જાય. કારણ કે, પુરુષ એ અખરોટ જેવો છે. જલ્દી તૂટતો નથી, પણ અંદરથી એકદમ પોચો હોય! એ જીવનમાં ઘર ચલાવવા માટે દુનિયામાં ઘણું બધું કહેશે, ઘણું બધું કરી છૂટશે. પરંતુ એ ઘણું બધું કહી નથી શકતો, ખાસ કરીને પોતાના કહી શકાય તેવા તમામને!

તેને પ્રેમ કરતાં આવડે છે, પણ દર્શાવી નથી શકતો. તેને સહન કરતા આવડે છે, પણ એ હંમેશા પોતાનું પુરુષત્વ દેખાડવા બોલી જાય છે. એ તો ઠીક, પણ .. પોતાના પ્રત્યે ઘૃણા અને તિરસ્કાર લાગવા છતાં સ્વીકારી નથી શકતો.

હંમેશા હૃદયમાં એક બાળક લઈને જીવતો હોય છે, પણ એ બાળક હરદમ ઘૂંટાયા કરે છે. એ ઘરને પછડાટ ન મળે તેના માટે દુનિયામાં કેટકેટલી જગ્યાએ અથડાય છે. હારે છે, પછડાટ ખાય છે, જીતે છે. છતાં, એ દુઃખ અને સુખને પણ એ દર્શાવતો નથી. તેના હૃદયનો કાર્ડિયોગ્રામ સતત તેના શૃંગ અને ગર્તની વચ્ચે ઝોલાં ખાય છે, છતાં એ દુનિયા સામે પોતાનો ગ્રાફ લિનિયર જ બતાવે છે.

મનની ઉથલપાથલ સામે હંમેશા લડે છે અને છતાં રિએક્ટ નથી કરતો. એ સમયે જ્યારે પરિવાર તમને સપોર્ટ કરતું હોય તેનાથી વિશેષ આ દુનિયામાં કશું નથી હોતું. આજે નિષ્ફળતા લેવા માટે સગો બાપ પણ તૈયાર ન હોય ત્યારે હોંશનું સિરપ પીવડાવવા આખેઆખું પરિવાર હોય એ બહુ મોટી માનસિક મજબૂતાઈ હોય છે.

એ તો એવું છે કે, આ ધરતી પર તમે વાયોલિનના તાર પર રમતાં ટેરવા જેવા છો. ટેરવું જેટલું સચોટ પડે તેટલો ધબકાર વધુ! જીવનનો અને તમારા અસ્તિત્વનો! બાકી, ઘોંઘાટ તો અસ્ખલિત છે.

related posts

લવ મેરેજ કે અરેંજ મેરેજ ?

લવ મેરેજ કે અરેંજ મેરેજ ?

મનનું ઘમાસાણ: એક કુરુક્ષેત્ર! ઍથિક્સ કે ઍક્સેપ્ટન્સ?

મનનું ઘમાસાણ: એક કુરુક્ષેત્ર! ઍથિક્સ કે ઍક્સેપ્ટન્સ?