પ્રેમનો અર્થ….!

“કાયમ મને એ પૂછતી પ્રેમનો અર્થ,
કહેતો હું મને જ કેમ પૂછે છે વ્યર્થ,

પ્રેમ તો કદાચ મને પણ હતો અખૂટ,
સમજી ના શક્યો ત્યારે હું અબુધ,

એના બાહુપાશમાં સમેટાવું ગમ્યું,
એની ‘લટ’ને સહેલાવવું પણ ગમ્યું,

કમળ જોતા જ અધર પર સ્મિત છવાતું,
ગુલાબ સમા ગાલથી જાણે હૃદય ઘવાતું,

કાતિલ નયનના બાણ વેધક લાગતા,
અંગ-અંગને કામરસથી ટપકાવતા,

ઉરોજના વળાંકો દીસે જાણે વિલાસીની,
કદાચ એ જ લાગતી મને મારી કામિની,

આંખો જયારે એને ચંદ્રમાં શોધતી,
દાસ્તાન-એ-ઇશ્ક તો નિયતિ લખતી,

મનની ઈચ્છાઓ કરતી ઘણા વિતર્ક,
પણ પાંગર્યો હતો લાગણીઓનો અર્ક,

પ્રેમમાં ત્યારે ‘બાળક’ ના થયો સમર્થ,
સમજાયું આજે ‘કંદર્પ’ જાણીને એ અર્થ.

ટહુકો: “અડધી ખુલ્લી બારીમાંથી ચાંદની જયારે મારા ઓરડાને પ્રકાશિત કરે અને પવનની લહેરખીથી આગળ આવેલી ‘લટ’ને હું કાનની પાછળ લઇ જઈશ ત્યારે ઝુમરના રણકારથી મારા ચહેરા પર મંદ-મંદ સ્મિત ફરકશે અને તે મને યાદ કરતો હશે.”  આવું એણે મને કીધેલું.

કદાચ વર્ષો પછી પણ એ મને યાદ કરતો હશે એવો આજે ભાસ થાય છે.

related posts

વંદનીય ગુણવંત શાહના ‘ટહુકે’થી આશીર્વાદ!

વંદનીય ગુણવંત શાહના ‘ટહુકે’થી આશીર્વાદ!

આવી કઈક રહી મારી ૧૦૦ મી વોટ્સએપ પોસ્ટ…!

આવી કઈક રહી મારી ૧૦૦ મી વોટ્સએપ પોસ્ટ…!