જુવાનજોધ જુગલની અતિ વિસ્ફોટક, આક્રમક, અસામાન્ય શારીરિક સંબંધોની જુગલબંધીને સચોટ આકાર આપતી અને ચરમસીમાએ પહોચવાની 21.1702472.831061