લગ્નના દિવસે દુનિયાનો સૌથી ધનિક વ્યક્તિ એટલે ‘ભવસંસાર’ નામની ડેબ્યૂ ફિલ્મમાં મેઈનસ્ટ્રીમ ‘હિરો’ તરીકે પાત્ર