slider image

દુનિયાનો અરીસો બહુ કદરૂપો છે! એક લાકડું હોય તો તરી જવાય!

slider image

વર્ષગાંઠ જાણે કે શેરડીનો ગાંઠો!

slider image

ઈશ્વર પાસે પ્રામાણિકતાથી કરવાના કામોનું લાબું લિસ્ટ ધરી દો, એ સ્ટ્રેન્થ આપ્યે જ જશે!

ખુજલી!

આલ્ડસ હક્સલે. વીસમી સદીમાં જાણીતા નૉવેલીસ્ટમાંના એક. ‘ધ બ્રેવ ન્યૂ વર્લ્ડ’ નોવેલમાં કહે છે કે