‘હૈદર’…! વિશાલ ભારદ્વાજના ફળદ્રુપ મગજની ઉપજનો વધુ એક ઉત્કૃષ્ટ નમુનો. હા, આ મુવી જોયા પછી